Czytelnia Jak i gdzie powstawały zbory i domy modlitwy Stanowczych Chrześcijan.

Jak i gdzie powstawały zbory i domy modlitwy Stanowczych Chrześcijan.

Email Drukuj PDF

Rok 1908 Zaolzie, Żuków
Duch Boży zaczął pracować na sercach ludzkich. Niektórzy zostali poruszeni tym działaniem i szukali wyjścia ze swojego zgubnego stanu. Pan Bóg obudził do nowego życia kilka osób m. in. w rodzinie Górnioków, którzy poznali, że są grzesznymi. I stało się, że wszelki grzech i nieprawości zostały im przebaczone. Poczuli się jako nowo narodzeni według słów Pana Jezusa -"Musicie się na nowo narodzić" Ew. Jana 3,7. Coraz więcej przybywało takich, którzy przyjmowali ewangelię.

Dlatego poświęcili na salę zgromadzeń swoją dużą suszarnię owoców, którą wyremontowali i przystosowali do zgromadzeń.


Cieszyn ul.Przepilińskiego.
Córka Górnioków wyszła za mąż za br. Kupkę i oni postanowili zrobić dom modlitwy u siebie. Coraz więcej było tych, którzy uwierzyli ewangelii i zostali przyłączeni do grona ludu Bożego. Wynikła więc potrzeba budować salę do zgromadzeń. I z wyremontowanej stajni końskiej zrobili salę nabożeństw.

Ustroń
Początkowo w Ustroniu wierzący zgromadzali się w domu Adolfa Małysza. Okazało się ono wkrótce za ciasne. Wspólnymi siłami więc wybudowano salę zgromadzeń obok jego domu. Miejsce to służyło przez wiele lat. Tam też odbywały się konferencje i zjazdy z okolicznych zborów.

Wisła Oaza
(Oszarpana)
W roku 1920 brat Bujok stolarz udostępnił swoją stolarnię na zgromadzenia dla ludzi, którzy szukali wyjścia ze swoich bied i nałogów. Każdą sobotę stolarnię wysprzątano i przygotowano siedzenia z desek by w niedzielę popołudniu, gdy ludzie szli z kościoła mogli skorzystać i słuchać ewangelii wyzwolenia. Przyjeżdżali tam bracia z Cieszyna, z Zaolzia. Głosili oni dobrą nowinę. Czytane było Słowo Boże, modlono się.
Tutaj dożyli nowo zrodzenia nasi rodzice i dziadkowie.

Wisła Głębce
W roku 1922 rozpoczęły się zgromadzenia kilku rodzin w domu Andrzeja Kędziora. Przybywało coraz więcej rodzin. Później wybudowano salę zgromadzeń i tutaj powstał duży zbór.

Wisła Malinka
Dom swój na zgromadzenia otworzyli Byrtkowie, którzy przyjęli ewangelię i w swojej wielkiej kuchni zbierali się na modlitwy i czytanie
Słowa Bożego. Podobnie u Cieślarów "Malinczanów' w roku 1923 rozpoczęły się zgromadzenia również w wielkiej kuchni, którą przygotowano na niedzielę i środy wieczorem. Początkowo siedzenia były z desek i ławek. Była to prostota, ale i poświęcenie. Ludzie byli bardzo pragnący, szukali wyjścia ze swojego grzesznego życia. W roku 1930 zaczęto budować przy domu Cieślarów salę zgromadzeń, która służyła aż do 1980r. Następnie wybudowano nowy dom modlitwy wspólnymi siłami i z wielkim poświęceniem zborowników. Otwarcie nowego domu modlitwy odbyło się w 1982r.

Autor do wiadomości redakcji

Werset

Bóg natomiast daje dowód swojej miłości do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami Chrystus za nas umarł.

Rzym.5,8

 

Kontakt

Kościół Zielonoświątkowy
Zbór DOBRA NOWINA
43-460 Wisła - Nowa Osada
ul. Wyzwolenia 21A

tel: 33 855 13 10

email Redakcja

Copyright © 2021 KZ Dobra Nowina Wisła. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie MSB World