Jak i gdzie powstawały zbory i domy modlitwy Stanowczych Chrześcijan.

Drukuj

Rok 1908 Zaolzie, Żuków
Duch Boży zaczął pracować na sercach ludzkich. Niektórzy zostali poruszeni tym działaniem i szukali wyjścia ze swojego zgubnego stanu. Pan Bóg obudził do nowego życia kilka osób m. in. w rodzinie Górnioków, którzy poznali, że są grzesznymi. I stało się, że wszelki grzech i nieprawości zostały im przebaczone. Poczuli się jako nowo narodzeni według słów Pana Jezusa -"Musicie się na nowo narodzić" Ew. Jana 3,7. Coraz więcej przybywało takich, którzy przyjmowali ewangelię.

Dlatego poświęcili na salę zgromadzeń swoją dużą suszarnię owoców, którą wyremontowali i przystosowali do zgromadzeń.


Cieszyn ul.Przepilińskiego.
Córka Górnioków wyszła za mąż za br. Kupkę i oni postanowili zrobić dom modlitwy u siebie. Coraz więcej było tych, którzy uwierzyli ewangelii i zostali przyłączeni do grona ludu Bożego. Wynikła więc potrzeba budować salę do zgromadzeń. I z wyremontowanej stajni końskiej zrobili salę nabożeństw.

Ustroń
Początkowo w Ustroniu wierzący zgromadzali się w domu Adolfa Małysza. Okazało się ono wkrótce za ciasne. Wspólnymi siłami więc wybudowano salę zgromadzeń obok jego domu. Miejsce to służyło przez wiele lat. Tam też odbywały się konferencje i zjazdy z okolicznych zborów.

Wisła Oaza
(Oszarpana)
W roku 1920 brat Bujok stolarz udostępnił swoją stolarnię na zgromadzenia dla ludzi, którzy szukali wyjścia ze swoich bied i nałogów. Każdą sobotę stolarnię wysprzątano i przygotowano siedzenia z desek by w niedzielę popołudniu, gdy ludzie szli z kościoła mogli skorzystać i słuchać ewangelii wyzwolenia. Przyjeżdżali tam bracia z Cieszyna, z Zaolzia. Głosili oni dobrą nowinę. Czytane było Słowo Boże, modlono się.
Tutaj dożyli nowo zrodzenia nasi rodzice i dziadkowie.

Wisła Głębce
W roku 1922 rozpoczęły się zgromadzenia kilku rodzin w domu Andrzeja Kędziora. Przybywało coraz więcej rodzin. Później wybudowano salę zgromadzeń i tutaj powstał duży zbór.

Wisła Malinka
Dom swój na zgromadzenia otworzyli Byrtkowie, którzy przyjęli ewangelię i w swojej wielkiej kuchni zbierali się na modlitwy i czytanie
Słowa Bożego. Podobnie u Cieślarów "Malinczanów' w roku 1923 rozpoczęły się zgromadzenia również w wielkiej kuchni, którą przygotowano na niedzielę i środy wieczorem. Początkowo siedzenia były z desek i ławek. Była to prostota, ale i poświęcenie. Ludzie byli bardzo pragnący, szukali wyjścia ze swojego grzesznego życia. W roku 1930 zaczęto budować przy domu Cieślarów salę zgromadzeń, która służyła aż do 1980r. Następnie wybudowano nowy dom modlitwy wspólnymi siłami i z wielkim poświęceniem zborowników. Otwarcie nowego domu modlitwy odbyło się w 1982r.

Autor do wiadomości redakcji