Czytelnia Słowo od Pastora - Psalm 133

Słowo od Pastora - Psalm 133

Email Drukuj PDF

"...O jak to dobrze i miło gdy bracia w zgodzie mieszkają...
tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo,
życie na wieki wieczne...."
Błogosławieństwo w kościele jest uwarunkowane dobrymi wzajemnymi relacjami. Podobnie jak w żywym organiźmie,każda komórka jest zaopatrywana do pełnienia swojej roli, tak społeczność wierzących charakteryzują więzi, które umożliwiają przepływ życia. Utrata, czy brak łączności z sobą nawzajem w Ciele Chrystusa, powstrzymuje rozwój, w dalszej perspektywie prowadzi do rozkładu i śmierci.


Jako Rada Braci widzimy potrzebę budowania relacji między sobą, bo ma to przełożenie na funkcjonowanie całej wspólnoty. Oby nam wszystkim towarzyszyło zrozumienie, że nie należymy do siebie samych, ale jesteśmy członkami Ciała - Kościoła, którego głową jest nasz Pan Jezus.
Im głębsza więź, tym więcej przejawów Bożej obecności i mocy.

Werset

Bo wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Boga.
Rzym 8,14
 

Kontakt

Kościół Zielonoświątkowy
Zbór DOBRA NOWINA
43-460 Wisła - Nowa Osada
ul. Wyzwolenia 21A

tel: 33 855 13 10

email Redakcja

Copyright © 2021 KZ Dobra Nowina Wisła. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie MSB World