Słowo od Pastora - Psalm 133

Drukuj

"...O jak to dobrze i miło gdy bracia w zgodzie mieszkają...
tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo,
życie na wieki wieczne...."
Błogosławieństwo w kościele jest uwarunkowane dobrymi wzajemnymi relacjami. Podobnie jak w żywym organiźmie,każda komórka jest zaopatrywana do pełnienia swojej roli, tak społeczność wierzących charakteryzują więzi, które umożliwiają przepływ życia. Utrata, czy brak łączności z sobą nawzajem w Ciele Chrystusa, powstrzymuje rozwój, w dalszej perspektywie prowadzi do rozkładu i śmierci.


Jako Rada Braci widzimy potrzebę budowania relacji między sobą, bo ma to przełożenie na funkcjonowanie całej wspólnoty. Oby nam wszystkim towarzyszyło zrozumienie, że nie należymy do siebie samych, ale jesteśmy członkami Ciała - Kościoła, którego głową jest nasz Pan Jezus.
Im głębsza więź, tym więcej przejawów Bożej obecności i mocy.