Czytelnia Świątynia naszego ciała

Świątynia naszego ciała

Email Drukuj PDF

" Kościół tak często modli się :
Ach, Panie, poślij nam Twoją obecność. Zstąp wpośród nas - porusz nas. Objaw nam siebie!

Ale Boża obecność nie zstępuje tak po prostu. Nie zstępuje nagle i nie zaskakuje i nie oszałamia zgromadzenia. Wydaje się, że mamy wyobrażenie, iż obecność Chrystusa jest niewidzialnym dymem, który Bóg rozpyla w atmosferze, tak jak starotestamentowy obłok chwały, który tak wypełniał świątynię, że kapłani nie mogli ustać i pełnić swojej służby. Zapominamy, że teraz nasze ciała są świątynią Boga i jeżeli Jego chwała przychodzi, to musi okazać się ona w naszych sercach i wypełnić nasze ciała. Chrystus nie zamieszkuje budynków czy atmosfery; właściwie niebiosa nie mogą Go ogarnąć. Manifestuje się On raczej w naszych posłusznych i uświęconych ciałach - Jego świątyniach.

Myśmy bowiem świątynią Boga Żywego, jak powiedział Bóg; Zamieszkam wśród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim /2 Kor.6, 16/.

Albo czy nie wiecie, że ciała wasze są świątynią Ducha Świętego, który jest w was?
/1 Kor 6, 19/

David Wilkerson 1989

Werset

Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż po kres tego wieku.
Mat.28,19.20
 

Kontakt

Kościół Zielonoświątkowy
Zbór DOBRA NOWINA
43-460 Wisła - Nowa Osada
ul. Wyzwolenia 21A

tel: 33 855 13 10

email Redakcja

Copyright © 2021 KZ Dobra Nowina Wisła. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie MSB World