Czytelnia Proroctwo do zboru w Nowej Osadzie

Proroctwo do zboru w Nowej Osadzie

Email Drukuj PDF

19 lipca 2015r. w niedzielę gościliśmy w naszym zborze braci i siostry z Ukrainy.

Jedna z sióstr, której Bóg udzielił dar prorokowania, otrzymała poselstwo dla naszego zboru.

Zostało ono przetłumaczone przez braci na nasz język.

Oto jego pełna treść:


Patrzę uważnie. Niektórzy zapomnieli o nierozwiązanych węzłach i idą przygnębieni.

Ale łaska moja dzisiaj przemawia. Rozwiążcie węzły, a będzie wam dane miłosierdzie i radość.
Widzę tych, którzy w wielkim zmęczeniu idą i mówią: "Panie, gdzie jesteś?"
Ja mówię: szukajcie mnie całym sercem.
O naród, naród! Zawarłem z wami umowę, ale ty szukasz innej drogi, nie tego, co mi przyjemne.

Widzę niektórych nieprzepasanych do walki i nie widzących tego,
czego ja pragnę, a Ja chcę czystości i świętości.

Ja chcę, żebyście szli drogą uświęcenia.
Oto wzbogacił się naród i mówi, że "nie ma potrzeby".

A Ja mówię : bądźcie przepasani do walki,
bo nie śpi ten, który rujnuje i niszczy.

On czuwa, żeby uniżyć, zranić, ale Ja chcę objawić swoją łaskę.
Jeżeli nawrócą się całym sercem ci, którzy chodzą innymi drogami i jeżeli będą pić z mojego źródła,
a nie szukać innych źródeł, to Ja mówię:

ożyją serca wielu i na tym miejscu zleją się wody łaski Bożej.
Bóg mówi: było tak kiedyś, ale to zgasło. Trzeba rozpalić ogień na ołtarzu, bo jest tylko dym.
Ja jestem zazdrosny o każdego. Będę uciskał każdego oddzielnie, będę topił, żeby oczyścili się,
żeby przyszli do mnie i nie polegali na własnych siłach, tylko na mnie.

I zobaczycie różnicę i powiecie:
"żywy jest Pan, a nie pusty obrząd."

Werset

Bóg natomiast daje dowód swojej miłości do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami Chrystus za nas umarł.

Rzym.5,8

 

Kontakt

Kościół Zielonoświątkowy
Zbór DOBRA NOWINA
43-460 Wisła - Nowa Osada
ul. Wyzwolenia 21A

tel: 33 855 13 10

email Redakcja

Copyright © 2019 KZ Dobra Nowina Wisła. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie MSB World