Czytelnia Proroctwo do zboru w Nowej Osadzie

Proroctwo do zboru w Nowej Osadzie

Email Drukuj PDF

19 lipca 2015r. w niedzielę gościliśmy w naszym zborze braci i siostry z Ukrainy.

Jedna z sióstr, której Bóg udzielił dar prorokowania, otrzymała poselstwo dla naszego zboru.

Zostało ono przetłumaczone przez braci na nasz język.

Oto jego pełna treść:


Patrzę uważnie. Niektórzy zapomnieli o nierozwiązanych węzłach i idą przygnębieni.

Ale łaska moja dzisiaj przemawia. Rozwiążcie węzły, a będzie wam dane miłosierdzie i radość.
Widzę tych, którzy w wielkim zmęczeniu idą i mówią: "Panie, gdzie jesteś?"
Ja mówię: szukajcie mnie całym sercem.
O naród, naród! Zawarłem z wami umowę, ale ty szukasz innej drogi, nie tego, co mi przyjemne.

Widzę niektórych nieprzepasanych do walki i nie widzących tego,
czego ja pragnę, a Ja chcę czystości i świętości.

Ja chcę, żebyście szli drogą uświęcenia.
Oto wzbogacił się naród i mówi, że "nie ma potrzeby".

A Ja mówię : bądźcie przepasani do walki,
bo nie śpi ten, który rujnuje i niszczy.

On czuwa, żeby uniżyć, zranić, ale Ja chcę objawić swoją łaskę.
Jeżeli nawrócą się całym sercem ci, którzy chodzą innymi drogami i jeżeli będą pić z mojego źródła,
a nie szukać innych źródeł, to Ja mówię:

ożyją serca wielu i na tym miejscu zleją się wody łaski Bożej.
Bóg mówi: było tak kiedyś, ale to zgasło. Trzeba rozpalić ogień na ołtarzu, bo jest tylko dym.
Ja jestem zazdrosny o każdego. Będę uciskał każdego oddzielnie, będę topił, żeby oczyścili się,
żeby przyszli do mnie i nie polegali na własnych siłach, tylko na mnie.

I zobaczycie różnicę i powiecie:
"żywy jest Pan, a nie pusty obrząd."

Werset

Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.
2 Kor. 5.17
 

Kontakt

Kościół Zielonoświątkowy
Zbór DOBRA NOWINA
43-460 Wisła - Nowa Osada
ul. Wyzwolenia 21A

tel: 33 855 13 10

email Redakcja

Copyright © 2021 KZ Dobra Nowina Wisła. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie MSB World