O nas Służby

Służby

RADA STARSZYCH KOŚCIOŁA


Ważne decyzje w imieniu zboru podejmuje rada starszych, składająca się z 6 osób.

Spotkania rady odbywają się prawie w każdym tygodniu.

Funkcję pastora, przewodniczącego rady pełni od 1998 roku Tadeusz Chraścina.

W skład starszych zboru wchodzą:

- Tadeusz Chraścina,
- Józef Wantulok,
- Jan Szalbot z Wyrch Malinek
- Bogdan Pilch,
- Krzysztof Pilch,
- Władysław Wrzecionko.

SZKÓŁKA NIEDZIELNA


Nauczyciele szkółki niedzielnej - jesteśmy ludźmi, którym Pan Bóg w szczególny sposób ukazał ważność nauczania dzieci - "Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, bo takich jest Królestwo Niebios"(Ewangelia Marka 10:14). Wierzymy, że niedzielne przedpołudnia, kiedy prowadzone są zajęcia, to wyjątkowy czas doświadczania realności Boga w życiu najmłodszych. Nasze spotkania są wypełnione śpiewem, poznawaniem prawd biblijnych i ich praktycznym zastosowaniem, konkursami, grami oraz nauką wersetów.
W czasie ferii zimowych i wakacji organizujemy również biblijne obozy dla dzieci. Wspólnie spędzone chwile sprzyjają budowaniu więzi ze sobą wzajemnie oraz bliskiemu poznawaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Zajęcia w ciągu roku szkolnego prowadzone są obecnie w dwóch grupach:
- młodsza ( 3 - 8 lat )
- starsza ( 9 - 15 lat ).
Zapraszamy wszystkie dzieci w każdą niedzielę w czasie nabożeństwa.GRUPA MŁODZIEŻOWA


Naszym głównym celem jest pogłębianie relacji zarówno z naszym Panem - Jezusem Chrystusem jak i z innymi ludźmi. Spotykamy się regularnie co sobotę na spotkaniach młodzieżowych, w ramach których wielbimy naszego Pana w pieśniach, dzielimy świadectwami oraz studiujemy Biblię, poznając praktyczny Boży plan dla naszego życia. Ponadto organizujemy różne spotkania pogłębiające naszą przyjaźń - mecze, grille, kawowania, spotkania z innymi grupami młodzieżowymi. Chętnie spędzamy razem nasz czas wolny: wspólne wyjazdy wakacyjne, Sylwester, weekendowe spotkania, itp. Jesteśmy również chętni do praktycznej pomocy: koszenie trawy, przygotowywanie drzewa na zimę i inne.
Obecnie jest nas ok. 25 osób powyżej 15 roku życia, liderami są Darek i Marta. Jeśli masz ochotę nas odwiedzić, zapraszamy na młodzieżowe - sobota o 18:30!

ZESPÓŁ UWIELBIAJĄCY


"Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, Albowiem łaska jego trwa na wieki!" (Psalm 106:1)

Słowa psalmisty pozostają aktualną prawdą aż do dnia dzisiejszego. Wierzymy, że nasz Bóg, przedstawiony przez Biblię jako Stwórca i Pan Wszechświata oraz autor odkupienia ludzkości jest godzien czci i chwały z ust swojego stworzenia. W naszych pieśniach wyrażamy uwielbienie, dziękczynienie za zbawienie, jakie przez swoją śmierć na krzyżu dał nam Pan Jezus oraz tęsknotę za przebywaniem w obecności Boga.
Zespół tworzy ok. 10 osób, które Pan Bóg obdarował talentami muzycznymi. Jeśli chcecie razem z nami oddać cześć Jezusowi - zapraszamy w niedzielę o 9:30.

Werset

Bóg natomiast daje dowód swojej miłości do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami Chrystus za nas umarł.

Rzym.5,8

 

Kontakt

Kościół Zielonoświątkowy
Zbór DOBRA NOWINA
43-460 Wisła - Nowa Osada
ul. Wyzwolenia 21A

tel: 33 855 13 10

email Redakcja

Copyright © 2021 KZ Dobra Nowina Wisła. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie MSB World